Thứ Ba, 16 tháng 10, 2012

VẮC-XIN CHỐNG BỆNH CÚM MÙA

Virút cúm thayđổi mỗi năm và hệ miễn dịch của cơ thể không thể phòng ngửa loại virút đã thay đổi. Vỉ lý do này mỗi năm một vắc xin mới lại được chế tạo ra đểchống lại bệnh cúm dự kiến sẽ gây bệnh cúm vào năm đó. Tại Hoa kỳ thì như thưởng lệ mùa cúm 2012-2013 sẽ bắt đầu vào tháng mười 2012 và đat cao điễm vào khoảng tháng hai năm 2013. Hiện nay văcxin mới đã có sẵn và Cơ quan Kiểm soát và Phòng Chống Bệnh tật Hoa kỳ (CDC) khuyến cáo mọi người lớn và trẻ em tuổi từ 6 tháng trở lên nên sớm đi chích ngừa . Xin coi chi tiết thêm vể bệnh cúm mùa trong bài dưới đây http://tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_459.htm