Thứ Hai, 15 tháng 10, 2012

TRANG THƠ VĂN

BÀI 6 – ÐỨC MẸ MARIA

Posted by dam trung phan — 27/09/2012

AVE MARIA ÐỨC MẸ MARIA
Tìm đến giáo đường
Buổi sáng tinh sương
Lòng con vấn vương
Cuộc đời vô thường
Con, người ngoại đạo,
Xin vào thánh đường.


Con quỳ lạy Mẹ
Xin Mẹ che chở
Mở rộng tình thương
Cho con bình thường
Tâm hồn, thể xác.
Điều thiện, điều ác
Con muốn tĩnh tâm.
Con sống âm thầm
Cầu xin Đức Mẹ
Ban phước cho con.
Đời con héo hon
Thương nhớ đàn con
Ngày đêm xa vắng
Sao đời cay đắng
Mất mẹ, mất cha!

Con khác người ta?

Sống đời cô quạnh
Mùa Hè, mùa lạnh
Chỉ thấy mình con!
Người khác vuông tròn
Sao con đơn lẻ?
Nguyện cầu xin Mẹ
Đức Mẹ nhiệm mầu
Xin hết thương đau!
Cho những ngày sau
Chỉ thấy bình an
Cho những gian nan
Trở thành tro bụi.

Mẹ ơi, Mẹ biết?
Con đang khóc đây
Con quỳ lậy Mẹ:
Đức Mẹ Maria!


Nguyễn Đàm Duy Trung
May 1997


             

Thưa Quý Vị:
Nghệ sĩ Hồng Vân mới hoàn tất phần hát dân ca/diễn ngâm 17 bài thơ của
Đàm Trung Phán trong Đợt Hai . Chúng tôi đã hoàn tất đưa tất cả 32 tác phẩm này lên blog
http://nguyendamduytrung.wordpress.com/
Xin mời Quý vị mở speakers của PC/Laptop và bấm vào các links dưới đây
để nghe phần trình diễn . Quý Vị cũng có thể download (tải) các tác
phẩm này vào PC/Laptop của Quý Vị:

HỒNG VÂN DIỄN NGÂM THƠ ĐÀM TRUNG PHÁN - PHẦN 2 http://nguyendamduytrung.wordpress.com/2012/09/27/bai-1-chiem-bao-tinh-thuc/
(Chiêm Bao Tỉnh Thức)http://nguyendamduytrung.wordpress.com/2012/09/27/bai-2-chuyen-bay-dem/
(Chuyến Bay Ðêm)http://nguyendamduytrung.wordpress.com/2012/09/27/bai-3-coi-mong/
(Cõi Mộng)http://nguyendamduytrung.wordpress.com/2012/09/27/bai-4-mua-he/
(Mưa Hè)http://nguyendamduytrung.wordpress.com/2012/09/27/bai-6-duc-me-maria/
(Ðức Mẹ Maria)http://nguyendamduytrung.wordpress.com/2012/09/27/bai-7-em/
(Em)http://nguyendamduytrung.wordpress.com/2012/09/27/bai-8-dem-nay/
(Ðêm Nay)http://nguyendamduytrung.wordpress.com/2012/09/27/bai-9-duyen-phan/
(Duyên Phận)http://nguyendamduytrung.wordpress.com/2012/09/27/bai-10-chien-dia-flanders/
(Chiến Ðịa Flanders)http://nguyendamduytrung.wordpress.com/2012/09/27/bai-11-thu-cam-2000/
(Thu Cảm 2000)http://nguyendamduytrung.wordpress.com/2012/09/27/bai-12-tinh-say-say-tinh/
(Tỉnh Say, Say Tỉnh)http://nguyendamduytrung.wordpress.com/2012/09/27/bai-13-du-cho-thoat-xac-mai-con-yeu-thuong/
(Dù Cho Thoát Xác, Mãi Còn Yêu Thương)http://nguyendamduytrung.wordpress.com/2012/09/27/bai-14-mung-sinh-nhat-70-cua-dam-trung-phan/
(Mừng Sinh Nhật Ðàm Trung Phán)http://nguyendamduytrung.wordpress.com/2012/09/27/bai-15-ao-trang-hoc-tro/
(Áo Trắng Học Trò)http://nguyendamduytrung.wordpress.com/2012/09/27/bai-16-phong-lan/
(Phong Lan)http://nguyendamduytrung.wordpress.com/2012/09/27/bai-17-bai-tho-khong-ten/
(Bài Thơ Không Tên)

HỒNG VÂN DIỄN NGÂM THƠ ĐÀM TRUNG PHÁN - PHẦN 1:
http://nguyendamduytrung.wordpress.com/2012/02/13/bai-th%C6%A1-cho-con-trai-ngay-m-20-tu%E1%BB%95i/
(Bài Thơ Cho Con Ngày Con 20 tuổi)http://nguyendamduytrung.wordpress.com/2012/02/13/con-ut-toi/
(Con Út Tôi)http://nguyendamduytrung.wordpress.com/2012/02/13/vu-lan-m%E1%BB%99ng-%E1%BA%A3o/
(Vu Lan Mộng Ảo)http://nguyendamduytrung.wordpress.com/2012/02/13/phong-lan-va-giai-nhan/
(Phong Lan và Giai Nhân)http://nguyendamduytrung.wordpress.com/2012/02/13/nh%E1%BA%A1c-kinh-tay-t%E1%BA%A1ng/
Nhạc Kinh Tây Tạng)http://nguyendamduytrung.wordpress.com/2012/02/13/nen-h%C6%B0%C6%A1ng-cho-m%E1%BA%B9/
(Nén Hương Cho Mẹ)http://nguyendamduytrung.wordpress.com/2012/02/13/m%E1%BB%99ng-th%C6%B0%E1%BB%9Dng/
(Mộng Thường)http://nguyendamduytrung.wordpress.com/2012/02/13/hinh-bong-m%E1%BA%B9-toi/
(Hình bong Mẹ Tôi)http://nguyendamduytrung.wordpress.com/2012/02/13/em-da-d%E1%BA%BFn/
(Em Đã Đến)http://nguyendamduytrung.wordpress.com/2012/02/13/doa-lan-r%E1%BB%ABng/
(Ðoá Lan Rừng)http://nguyendamduytrung.wordpress.com/2012/02/13/cha-con/
(Cha Con)http://nguyendamduytrung.wordpress.com/2010/06/13/86/
(Duyên Tình)http://nguyendamduytrung.wordpress.com/2010/06/13/b%C6%B0%E1%BB%9Bc-tr%E1%BA%A7n-ai-di-2/
(Bước Trần Ai Đi)
DOWN LOAD các bài thơ này:
http://www.4shared.com/dir/T-4yceF5/DamTrungPhan-HongVan-01.html
(Down load Hồng Vân DDợt 1)http://www.4shared.com/dir/T-4yceF5/DamTrungPhan-HongVan-02.html
(Down load Hồng Vân DDợt 2)http://nguyendamduytrung.wordpress.com/
(HV ngâm thơ / hát dân ca  - Phần 1 và 2)

Kính chào tạm biệt
Đàm Trung Phán

http://damtrungphan.wordpress.com/
http://nguyendamduytrung.wordpress.com/
                        
                  *****