Thứ Ba, 26 tháng 7, 2011

LM Nguyễn Văn Lý bị đưa trở lại nhà tù

            LINH MUC LY 

2:30 chiều 25/7Công an đã đem xe đến Nhà Chung, thuộc Tòa Giám Mục Huế đưa Linh mục bất đồng chính kiến Nguyễn Văn Lý trở lại trại tù sau khi hạn tự do tạm một năm để chữa bệnh  và thời gian gia hạn thêm 3 tháng nữa cũng đã qua.

Linh mục Nguyễn Văn Lý là một trong những người sáng lập Khối 8406, tức Nhóm ra Bản Tuyên ngôn Tự do dân chủ 2006 đòi hỏi các quyền tự do căn bản của người dân.

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Priest-ngvanly-back-to-prison-07252011093709.html