Thứ Hai, 25 tháng 7, 2011

WEBSITES NHẠC VIỆT

Fr: Do Tran*Xet Vo 

VUÔNG CHIẾU - LUÂN HOÁN: http://www.luanhoan/%20.net/tacgiavn/%200tgvn.htm
VIỆT NHẠC - MINNESOTA : http://vietnhac.%20org/cms/
NHÓM CA TRƯỞNG: http://www.catruong%20.com/
DU CA VIỆT NAM :  http://www.ducavn.%20com/
ĐẶC TRƯNG: http://dactrung.%20net/default.%20aspx


PHỐ XƯA: http://khanhly.%20net/phoxua/%20tt.asp?forumid=%2065
CỎ THƠM MAGAZINE: http://cothommagazine.com/nhac/
NHẠC DÂN CA : http://e-cadao.com/julia/danca_index.htm
HỒN QUÊ: http://www.honque.net/
ÂM NHẠC VIỆT: http://amnhacviet.net/
GẠCH NỐI ON-LINE: http://www.gachnoionline.org/diendan/index.php?act=idx
VIETNAMESE MUSIC DATABASE: http://vmdb.com/
HẠT NẮNG: http://music.hatnang.com/
BẾN XƯA: http://www.benxua.com/
BẾN NHẠC: http://www.bennhac.com/
NHẠC CỦA TUI: http://www.nhaccuatui.com/
TETET: http://tetet.net/
LÀNG VIỆT: http://www.langviet.net/forums/index.php?showtopic=53536
SAIGON GATE: http://www.saigongate.com/Nhac.asp?Type=NhacViet
IMEEM: http://www.imeem.com/groups/_swd79sJ,nhac-viet-nam/
BAAMBOO: http://baamboo.com/?tab=mp3
WORLD OF INSTRUMENTAL MUSIC: http://www.woim.net/
HUYỀN DIỆU THANH: http://huyendieuthanh.blogspot.com/search/label/Instrumental
HỌC TRÒ VIỆT: http://hoctroviet.blogspot.com/
DIỄM XƯA CAFE: http://my.opera.com/diemxuacafe/blog/
VIỆT FUN: http://www.vietfun.com/
VIDEO4VIỆT: http://www.video4viet.com/
YÊU ÂM NHẠC: http://www.yeuamnhac.com/cbeta/music.php
YÊU NHẠC VÀNG: http://www.yeunhacvang.com/
YÊU CA HÁT: http://music.yeucahat.com/song/
HOA PHƯƠNG NAM: http://www.hoaphuongnam.com/music/index
ÂM NHẠC WORLD: http://amnhacworld.com/anw/#Home
VIỆT NAM THƯ QUÁN: http://vnthuquan.net/nhac/
VIỆT GUITAR: http://guitar.vn/
GUITAR VIỆT NAM : http://guitarvietnam.net/
MUZIIC: http://www.muziic.com/
GIAI ĐIỆU 24H: http://www.giaidieu24h.us/#Home
AO SAU VƯỜN: http://aosauvuon.fortunecity.net/ntcf_vnba.htm
BẾN BỜ ÂM NHẠC: http://benboamnhac.net/index.php
TRỐNG CƠM: http://www.trongcom.com/?cID=2
THƠ NHẠC VIỆT: http://www.thonhacviet.com/
NHỊP CẦU ON-LINE: http://www.nhipcauonline.com/
TÌNH CA VIỆT: http://www.tinhcaviet.com/music/#/Home
NHỊP SỐNG HUẾ: http://www.nhipsonghue.net/music/#Home
SÓNG NHẠC: http://songnhac.vn/
MP3 ZING:  http://mp3.zing.vn/
VN4000: http://www.vn4000.com/content/section/6/96/
LÀN SÓNG XANH: http://www.lansongxanh.vn/LSX/index.aspx
BÀI HÁT VIỆT: http://baihatviet.vtv.vn/Home/Index
I LOVE NGOC LAN: http://ilovengoclan.com/
SĨ PHÚ FOUNDATION: http://siphufoundation.com/chuong1.html
TRUNG TÂM ASIA : http://www.trungtamasia.com/
THÚY NGA PARIS : http://www.thuyngaonline.com/


Chương Trình Phát Thanh:
70 NĂM TÌNH CA - Hoài Nam phụ trách -  Đài SBS (Úc Châu)
http://ngaydochungminh.com/70NamTinhCa/70NamTinhCa.html
CA KHÚC VIỆT NAM - Thanh Trang phụ trách - Đài VOA (Voice of America - Tiếng Nói Hoa Kỳ)
http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=783&Itemid=47
ÂM NHẠC CUỐI TUẦN - Thy Nga phụ trách - Đài RFA (Radio Free Asia - Á Châu Tự Do)
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/MusicForWeekend
CHƯƠNG TRÌNH THƠ NHẠC - Bích Huyền phụ trách - Đài VOA
http://www.voanews.com/vietnamese/poetry-and-music.cfm
NGHỆ SĨ VÀ ĐỜI SỐNG - Trường Kỳ phụ trách - Đài VOA
http://www.voanews.com/vietnamese/vietnamesemusic.cfm
VĂN HỌC NGHỆ THUẬT - Thụy Khuê phụ trách - Đài RFI (Radio France Internationale)
http://thuykhue.free.fr/index.html
"NHẠC CHỦ ĐỀ" do Duy Trác phụ trách; "ÂM THANH & NGÔN TỪ" do ĐoànThế Ngữ phụ trách
Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Houston (Voice of VietNam- VOVN - Houston, Texas)

http://www.vovnradio.com/programs/
NHỮNG SÁNG TÁC MỚI - Nguyễn Đăng Tuấn phụ trách - Đài Việt Nam Hải Ngoại
http://www.radiohaingoai.com/TuanNay/m3u/sangtacmoi.m3u
HẢI NGOẠI THI CA - Miên Du Đà Lạt phụ trách - Đài Sài Gòn - Dallas, Texas
http://saigonradio890am.com/?q=hntc_vw


Nhạc Sĩ:
TRẦN QUANG HẢI: http://www.tranquanghai.com/ http://tranquanghai.blogspot.com/
THANH TRANG: http://cothommagazi ne.com/index. php?option= com_content&task=view&id=330&Itemid=47
LÊ VĂN KHOA: http://www.levankhoa.com/news/?page_id=11
PHẠM ĐỨC HUYẾN: http://www.phamduchuyen.com/
DƯƠNG THIỆU TƯỚC: http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=697&Itemid=47
LÊ TRỌNG NGUYỄN: http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=546&Itemid=47
HOÀNG TRỌNG: http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=604&Itemid=47
PHÓ QUỐC THĂNG & PHÓ QUỐC LÂN:
http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=761&Itemid=47
NHẬT BẰNG: http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=602&Itemid=47
NGUYỄN TÚC: http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=607&Itemid=47
TÔ HẢI: http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=763&Itemid=47
NGÔ THỤY MIÊN: http://honque.com/ngothuymien/
VŨ THÀNH AN: http://www.vuthanhan.com/
NHẬT TRƯỜNG: http://www.nhattruongmusic.com/
ANH BẰNG: http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=777&Itemid=47
LÊ DINH: http://www.ledinh.ca/
ĐĂNG KHÁNH: http://www.dangkhanh.com/vi/home/
DUY CƯỜNG: http://www.duycuong.com/ http://hoaamduycuong.blogspot.com/
PHẠM DUY: http://www.phamduy2000.com/
TRỊNH CÔNG SƠN: http://www.trinh-cong-son.com/ http://www.tcs-home.org/
LÊ UYÊN PHƯƠNG: http://leuyenphuong.com/
NGUYỄN ÁNH 9: http://www.bluemelodyvn.com/nguyenanh9/begin.php
VŨ ĐỨC NGHIÊM: http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=702&Itemid=47
NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA: http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=698&Itemid=47
ĐỨC HUY:
TRỊNH NAM SƠN:
NGỌC TRỌNG:
TÙNG GIANG:
LÊ TOÀN: http://www.letoan.com/
TRẦN CHÍ PHÚC: http://www.tranchiphuc.com/blog/
HOÀNG THANH TÂM: http://hoangthanhtam.blogspot.com/
TRƯỜNG SA: http://www.ns-truongsa.blogspot.com/
VŨ THÁI HÒA: http://www.arts-vuthaihoa.blogspot.com/
VÕ TÁ HÂN: http://www.hanvota.com/nhac/
PHẠM QUANG TUẤN: http://tuanpham.org/
HOÀNG NGỌC TUẤN:
http://www.tienve. org/home/ music/viewMusic. do;jsessionid= 8BADEE0D43EBC158 A657D7C53B264787
LÊ VÂN TÚ: http://nhacviet-ucchau.com/index.html
NGUYỄN TUẤN: http://www.saigonline.com/nguyentuan/
PHẠM ANH DŨNG: http://www.saigonline.com/phamanhdung/
HOÀNG KHAI NHAN: http://www.saigonline.com/hkn/
THỤY MI:
NGỌC LOAN: http://www.ngocloanmusic.com/
ĐÀO NGUYÊN: http://www.daonguyenmusic.com/photos.html
TRANG THANH TRÚC: http://trangthanhtruc.wordpress.com/
NGỌC THỂ: http://ngocthe.wordpress.com/
NGUYỄN THIỆN DOÃN: http://suoinguontamtu.com/Trangchu.htm
SONNY PHAN: http://www.sonnyphanmusic.com/
ĐINH TRUNG CHÍNH: http://www.dinhtrungchinh.com/
HÀ CHƯƠNG: http://www.hachuong.com/
LINH PHƯƠNG: dương cầm - http://www.linhphuongproductions.com/index.html
HOÀNG VIỆT KHANH: http://www.hoangvietkhanh.com/
HOÀNG CÔNG LUẬN - vĩ cầm, hòa âm: http://www.lacnam.com/
QUỐC TOẢN - keyboard, hòa âm: http://quoctoan.com/
MICHAEL HÙNG - saxo, hòa âm: http://www.michaelhung.com/
QUỐC DŨNG - hòa âm: http://www.bluemelodyvn.com/quocdung/begin.php
GIANG ĐÔNG - dương cầm, hòa âm: http://daviddong.net/giangdong/index.php?section=1
NGUYỄN QUANG - dương cầm, hòa âm: http://www.myspace.com/nguyenquangstudio
ĐẶNG THÁI SƠN - dương cầm cổ điển: http://www.dangthaison.net/
NGUYỄN QUỲNH - dương cầm cổ điển:  http://quynhnguyen.com/music.aspx
ĐỖ ĐÌNH PHƯƠNG - tây ban cầm cổ điển: http://dodinhphuong.com/
ĐẶNG HUY HOÀNG - tây ban cầm cổ điển: http://artandclassicalguitar.com/hoangdang.htm
KIM CHUNG - tây ban cầm cổ điển:   http://www.myspace.com/kimchung
VŨ CƯỜNG - trumpet - jazz: http://www.cuongvu.com/
PHẠM ĐỨC THÀNH - đàn bầu: http://www.phamducthanh.com/
KHẮC CHÍ & HOÀNG BÍCH - nhiều loại đàn dân tộc: http://www.khacchi.com/index_vn.html