Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2011

VỢ CHỒNG GIÀ

     TÂM TÌNH CUỘC SỐNG    

     vo chong gia

Anh đi gần hết con đường

Bấp bênh cuộc sống đoạn trường đã qua !

Chào nhau thân hữu gần xa

Dành cho tình cảm bạn già cảm thông.

Đi đâu cũng ngại trời đông

Em yêu chung thủy trọn lòng nhớ thương.

Êm đềm kỷ niệm vấn vương

Giữ gìn sức khỏe đêm trường ngủ yên.

Hạnh phúc chung sống bạn hiền

Im lặng vui hưởng phước duyên cõi đời.

Khen chê là chuyện mọi người

Luyện tập thân thể , nghỉ ngơi đúng giờ.

May mắn thay - hết đợi chờ !

Niềm mong ước được đến bờ tự do.

Ong cho mật ngọt thơm tho

Ông bà con cháu ấm no xứ người.

Phải đi cho biết nhiều nơi

Quên bao khổ nạn một thời đắng cay.

Rả rời thân xác đọa đày!

Sung sướng thoát nạn rủi may tâm người.

Thời gian còn lại càng vơi!

Ung dung tự tại cho đời thảnh thơi.

Ưu phiền chi chuyện đã rồi

Vợ chồng an phận nổi trôi quê người.

Xin cảm tạ đấng Phật Trời

Yêu thương cuộc sống , vui đời bình an .

Minh Lương Trương Minh Sung

Cali. ngày 09 tháng 03 năm 2010