Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2012

GIẢI TRÍ

Thùng đàn kỳ diệu (Thieu Vu* Hien Dang)


2) Chim két làm xiệc ( Gia To)
CHUYỆN CƯỜI
*Khi mấy anh nói khoác gặp nhau ( Nguyen duc Minh)
-Lần đi săn gần đây bên châu Phi, chỉ với một viên đạn đầu tiên tôi đã hạ ngay một con voi trong khoảng cách 500m!
- Thấm thiá gì! Một lần đi săn ở biển Bắc , với đôi tay trần, tôi đã bóp cổ chết ngắc một lúc hai con gấu trắng khổng lồ.
- Ngài vừa nói tới biển Bắc, làm tôi nhớ tới kỷ niệm về biển Chết. Hẳn Ngài chưa nghe chuyện đó bao giở nhỉ?
- Dĩ nhiên là chưa bao giờ rồi !
- Vậy tôi xin kể lại hầu ngài : chính trong một lần đi săn biển, tôi và chú em tôi đã bóp cổ cái biển ấy đến chết ngạt đấy!


*Miệng lưỡi luật sư ( Bieu Nguyên- Trongtn)
Mafia Godfather finds out that his bookkeeper, Enzo, has cheated him out of 10 million bucks. His bookkeeper is deaf. That was the reason he got the job in the first place. It was assumed that Enzo would hear nothing that he might have to testify about in court.
When the Godfather goes to confront Enzo about his missing $10 million, he takes along his lawyer who knows sign language.
The Godfather tells the lawyer, "Ask him where the 10 million bucks is that he embezzled from me."
The lawyer, using sign language, asks Enzo where the money is.
Enzo signs back, "I don't know what you are talking about."
The lawyer tells the Godfather, "He says he doesn't know what you are talking about."
The Godfather pulls out a pistol, puts it to Enzo's temple and says, "Ask him again!"
The lawyer signs to Enzo, "He'll kill you if you don't tell him."
Enzo signs back, "OK. You win! The money is in a brown briefcase, buried behind the shed in my cousin Bruno's backyard in Woodbridge !"
The Godfather asks the lawyer, "What did he say?"
The lawyer replies, " He says you don't have the balls (1) to pull the trigger."
Don't you just LOVE lawyers?!

(1) The balls: hòn giái..Do not have the balls: không có gan- già giái non hột.

* Quá đỗi thật thà ( Viet Do)
Un homme était en train de siroter un verre de vin en compagnie de sa femme.
Il dit: “Je t’aime vraiment beaucoup et je ne sais pas si je pourrais vivre sans toi” 
Sa femme lui répond : “C’est toi ou le vin qui parle?”
Il répondit : “C’est moi ..... qui parle au vin"
Phỏng dich - Ngồi bên cạnh bà vợ, một ông chồng đang nhâm nhi ly rượu.
Chợt nghe ông nói” Thực tình anh rất đỗi yêu em.Anh cứ tự hỏi không có em , liệu anh có thể sống nổi không?”
Bà vợ cảm động:” Này, anh nói hay là rượu nói đấy?”
Ông chồng :”anh ..anh nói với rượu đấy “
                
                   tach cafe buoi sang