Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2012

TIN KHẨN

Fr: amsfv
 BPSOS
Lời Nhắn Gửi Quý Đồng Hương Vào Quốc Hội Ngày 6 Tháng 3
Ts. Nguyễn Đình Thắng
Ngày 2 tháng 3, 2012
Chúng tôi được biết nhiều quý đồng hương ở các nơi sẽ tụ về Hoa Thịnh Đốn trong hai ngày 5 và 6 tháng 3 vào tuần tới. Sự hiện diện của quý vị sẽ đem lại hào khí cho chiến dịch thỉnh nguyện thư và cuộc vận động ở Quốc Hội.

Để có thể sắp xếp các buổi hẹn ở Quốc Hội cho Quý Vị với các dân cử ở vùng cử tri và tiểu bang của mình, chúng tôi cần địa chỉ của Quý Vị.

Ngoài ra, chúng tôi xin Quý Vị cung cấp địa chỉ email để gởi thông tin cập nhật trong 3 ngày tới, và số điện thoại di động để liên lạc trong hai ngày vận động.
Xin Quý Vị gởi gấp những thông tin kể trên cho cô Nhi Bùi: ntb9388@yahoo.com.

Quý vị nào đã ghi danh vào Toà Bạch Ốc thì chúng tôi đã có các thông tin cần thiết.
Hiện nay một nhóm thiện nguyện trẻ Việt và Mỹ đang ráo riết liên lạc với các văn phòng dân biểu và thượng nghị sĩ để sắp xếp các buổi hẹn ở Quốc Hội. Họ chỉ còn ngày Thứ Sáu và Thứ Hai để hoàn tất công tác này. Rất mong quý đồng hương giúp cho những bạn trẻ này hoàn thành công tác.
Kính thư,
Nguyễn Đình Thắng