Thứ Hai, 27 tháng 2, 2012

ĐỘT PHÁ Y HỌC

10 đột phá y học hàng đầu cho năm 2012

Từ 2003 tới nay, hàng năm nhóm Innovations thuộc Bệnh viện Cleveland (Hoa kỳ) đểu mời khoảng 1,000 nhân vật hàng đầu trong ngành y tế hội họp để trao đổi về những kỹ thuật y khoa mới, tương lai của nền y học và các sáng kiến đột phá trong năm cũng như các thử thách trong tương lai.

Hội nghị thuởng niên nói trên được mệnh danh là Annual Summit Meeting. Trong năm 2011 hội nghị đã lựa chọn 10 sáng kiến y học được coi là có tính cách đột phá hàng đầu cho năm 2012. Các sáng kiến này được giới thiệu trong bài dưới đây
http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_455.htm