Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012

CHIẾN DỊCH GỬI THỈNH NGUYỆN THƯ

Liên Hội Người Việt Canada phát động chiến dịch gửi Thỉnh Nguyện Thư đến Chính phủ Canada
Fr: Duc giang Nguyen*Thinh Le*
Kính thưa quý vị,
Quả như nhiều người nhận định thì việc ký tên vào TNT lần này giống như một Hội nghị Diên Hồng của thế kỷ thứ 21. Tại Hoa Kỳ, con số 100,000 chữ ký đã đạt được vào chiều ngày 29-2, và đang tiếp tục tăng nhanh. Xin chúc mừng cho Ns. Trúc Hồ, Ts. Nguyễn Đình Thắng cùng toàn thể cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ.
Tại Canada, chúng tôi cũng được tin các Cộng đồng bạn ở Vancouver và Calgary cũng đạt được hiệu quả đáng khích lệ. Nghe nói cũng lên số ngàn. Xin chúc mừng những thành quả này.
Tính từ ngày nhận được điện thư thông báo phát động chiến dịch từ Liên Hội Người Việt Canada cho tới tối qua 29-2, không kể nhiều bản giấy để đồng bào ký tên tại văn phòng CĐ, Trung tâm S.AI.M, và Câu-lạc-bộ Bóng bàn Việt Nam, chúng tôi (trang mạng CĐ Montreal, www.vietnam.ca) tổng kết đợt 1 nhận được 245 thư gửi cho Dân biểu Liên bang.
Sau khi dùng mã bưu điện để kiếm tên các Dân biểu, chúng tôi kiếm được tổng cộng 80 địa chỉ điện thư của 80 vị Dân biểu Liên bang khác nhau. Được biết Quốc hội Canada có 308 vị. Như vậy, NẾU 80 vị nói trên ủng hộ sự kêu gọi bảo vệ quyền làm người căn bản của người dân Việt Nam, do cộng đồng Canada gốc Việt của chúng ta hỗ trợ, dưới sự điều hợp của LHNV Canada, THÌ chúng ta có khoảng 30% sự đồng thuận. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần phải cố gắng hơn nhiều vì trong thống kê, luôn có những sai biệt và rủi ro.
Chúng tôi mong mỏi quý đồng hương theo sự hướng dẫn cụ thể của từng địa phương. Ai có phương tiện gì thì dùng phương tiện đó:
1. Ký tên vào TNT bằng giấy tại địa phương, hay in ra tại nhà và gửi về trước thời hạn.
2. Gửi thư kêu gọi Dân biểu Liên bang tại địa hạt của mình ủng hộ khi ông Dân biểu Liên bang Paul Dewar trình TNT. Liên Hội đã soạn sẵn thư mẫu. Khi gửi quý vị cần gửi thư và đính kèm bản TNT để người nhận biết họ ủng hộ điều gì.
Tất cả những chi tiết hướng dẫn, cũng như tài liệu cần thiết dùng cho 2 việc trên đều có ghi rõ tại trang mạng:
http://vietnam.ca/vi/lien-hoi-nguoi-viet-canada-phat-dong-chien-dich-gui-thinh-nguyen-thu-toi-chinh-phu-canada.html
Hơn nữa, chúng tôi cũng kêu gọi đồng nghiệp, hàng xóm, con cháu dâu rể người ngoại quốc của chúng ta ủng hộ công việc của chúng ta. Do đó, chúng tôi viết thêm bản Pháp ngữ, đồng hành với bản Anh ngữ đã có sẵn để người không hiểu tiếng Việt có thể tham gia ký TNT (bản chính tiếng Anh do LH ấn hành) và gửi thư kêu gọi Dân biểu Liên bang của họ ủng hộ.
Sau khi nghe ý kiến xây dựng của nhiều "netters" hay "net citizens", chúng tôi cũng sửa trang mạng thành 1 level, thay vì 3 level. Hiện nay, mọi việc bày ra trước mắt của người dùng, ai muốn làm một việc hay cả hai việc đều được.
Mong rằng chúng ta có nhiều ngàn chữ ký vào TNT, và kêu gọi được nhiều Dân biểu Liên bang ủng hộ ưu tư xác đáng và nhân bản của chúng ta.
Vì một tương lai tự do, dân chủ, và phú cường cho quê hương Việt Nam.
Trân trọng,
Ban Thông tin
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal
6767 Côte-des-neiges, phòng 495
Montréal, QC,  H3S 2T6
Điện thoại: (514) 340-9630
Trang mạng: www.vietnam.ca