Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012

HÀI CỐT TỬ SĨ VIỆT NAM CỘNG HOÀ

Fr: Sung Truong*Hoa Ngoc* Tam Minh
XIN QUÍ BẠN VUI LÒNG TIẾP TAY PHỖ BIẾN
Một hài Cốt của Quân nhân đã hy sinh tại chiến trường Chi Khu Kiến Đức,thuộc tỉnh Daklak(cũ)
có Thẻ Bài ghi rõ:

Họ Tên : NGUYỄN AN KHANG
Số Quân : 681144681
Loại Máu B.RH
Vậy ,nếu Ai là Thân Nhân của Quân Nhân Đã hy sinh nói trên
xin vui lòng liên lạc Đ.T 0903698807 (gặp Long) hoặc 0903716345 (gặp Nhung).