Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012

DIỄN HÀNH NGÀY ĐỘC LẬP HOA KỶ

Fr: Khanh Bui* Hien Dang* BMH
Trên đại lộ Constitution - đại lộ chánh của Thủ đô Washington D.C - Cộng Đồng Người Việt Vùng HTĐ, Maryland và Virginia, phối hợp với Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa vùng HTĐ và Phụ cận đã tham dự cuộc diễn hành Ngày Độc Lập Hoa Kỳ  (Independence Day Parade).

dien hanh ngay doc lap 1


dien hanh ngay doc lap 2
Diễn hành với xe hoa mang chủ đề: Cám ơn Hoa Kỳ (Thank You USA).
 paraday boat 2
parade day boat 4paradeday boat 3
Mời quí bạn xem :

354 hình: Diễn hành Ngày Độc Lập Hoa Kỳ (2012 Independence Day Parade) tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, với sự tham dự của Đòan Diễn Hành Người Việt Quốc Gia vùng Washington, D.C , Maryland và Virginia...Hình do Ông Nguyễn Văn Đặng thực hiện...YouTube: Khả năng chiến đấu của Không Lực Hoa Kỳ ....