Thứ Ba, 18 tháng 1, 2011

CTTQ HỒ CẨM ĐÀO ĐẾN HOA KY

Cộng đồng Tây Tạng đã có mặt biểu tình phản đối và đòi trả độc lập cho Tây tạng.
From:amfsv


hcdtoimy 1

Protest against Hu Jintao in Washington DC Jan 18 2011

Students for a Free Tibet
http://www.facebook.com/home.php#!/album.php?fbid=486690761665&id=9703786665&aid=267926
hcdtoimy 2

Tibetans and Supporters protest in Washington DC moments before Chinese President Hu Jintao arrives.

hcdtoimy 3
hcdtoimy 4
hcdtoimy 5
 hcdtoimy8

· Students for a Free Tibets Fotos · Students for a Free Tibets Profil