Thứ Tư, 19 tháng 1, 2011

TUYÊN CÁO

From: Do Tran*Xet Vo*Chau Nguyen* Dongbao Houston <qtdvcnv@gmail.com>

Tuyên cáo 

của
Các Hội Đoàn Quân Đội & Cảnh Sát Quốc Gia
tại Houston & Vùng Phụ Cận
Xét rằng: Với chính sách xâm lăng bành trướng lãnh thổ và lãnh hải của Trung Cộng, từ Tân Cương, Mông Cổ đến Tây Tạng, và hiện nay là Việt Nam với sự tiếp tay của bạo quyền Cộng Sản Việt Nam. Trung Cộng đã xâm chiếm nhiều phần lãnh thổ và lãnh hải của Việt Nam.Trong niềm đau quê hương Việt Nam bị xâm chiếm, đã có những phần tử thân cộng và vinh danh kẻ thù Trung Cộng, như gần đây Nghị Viên Al Hoang (Luật Sư Hoàng Duy Hùng) đã giao tiếp và cổ võ giao thương với chế độ Cộng Sản Việt Nam. Hơn thế nữa, ông lại dùng danh nghĩa nghị viên Hội Đồng Thành Phố Houston để tham dự và trao bảng vinh danh ngày Quốc Khánh lần thứ 61 của Trung Cộng.
Do đó, các Hội Đoàn Quân Đội Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa & Cảnh Sát Quốc Gia tại Houston có tên dưới đây long trọng tuyên cáo:
Thứ Nhất: Tố cáo trước Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản khắp thế giới về chủ trương “Hòa Hợp, Hòa giải” dưới hình thức “đối thoại trực tiếp” với Cộng Sản Việt Nam của ông Hoàng Duy Hùng.

Thứ hai: Tố cáo ông Hoàng Duy Hùng đã có hành động giao tiếp và trao bảng vinh danh ngày Quốc Khánh thứ 61 của Trung Cộng, kẻ thù xâm lăng Việt Nam.
Thứ ba: Cực lực lên án chủ trương thân cộng và hành động phản bội dân tộc của ông Hoàng Duy Hùng.
Thứ tư: Kêu gọi các Hội Đoàn Quân Đội &Cảnh Sát Quốc Gia tẩy chay sự hiện diện của ông Hoàng Duy Hùng trong tất cả mọi sinh hoạt.
Thứ năm: Kêu gọi đồng bào cử tri thành phố Houston, không bỏ phiếu bầu cho ông Hoàng Duy Hùng (nghị viên Al Hoang) trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2011 sắp tới.
Thứ sáu: Kêu gọi tập thể Quân Đội Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa & Cảnh Sát Quốc Gia lên tiếng, tỏ thái độ đối với những hành vi phản bội lại lý tưởng Quốc Gia Dân Tộc của ông Hoàng Duy Hùng.

Làm tại Houston, ngày 16 tháng 01 năm 2011
- Tổng Hội Cựu chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
- Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Không Quân Khoá 69A
- Hội Biệt Động Quân
- Hội Hải Quân
- Hội Quân Cảnh
- Gia đình Thiết Giáp
- Hội Thiếu Sinh Quân
- Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
- Hội Thủy Quân Lục Chiến
- Gia Đình Truyền Tin
- Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam
- Sư Đoàn 22 Bộ Binh
- Câu Lạc Bộ Lính
- Hội Không Quân
- Gia Đình Mũ Đỏ
- Hội Cảnh Sát Quốc Gia
- Hội 81 Biệt Cách Dù & Lực Lượng Đặc Biệt
Bản tuyên cáo nầy được sự chấp thuận của các các vị Hội Trưởng các hội Đoàn Quân Đội hiện diện và ủy nhiệm Chiến Hữu Hồ Sắc Ũy Viên Liên lạc các Hội Đoàn Quân Đội phổ biến trên các Cơ quan truyền thông.