Chủ Nhật, 16 tháng 1, 2011

TÌM THÂN NHÂN

From: amsfv
Đại Uý Biệt Động Quân  ĐOÀN VĂN XƯỜNG,
có thời gian bị giam cầm tại trại CT6 THANH CHƯƠNG, Nghệ Tỉnh. Vượt ngục bị bắt lại, rồi bị biệt giam và oan thác vào khoảng năm 1980.
Quý Niên trưởng, Chiến hữu đã từng ở trại Thanh Chương , hoặc Thanh Cẩm, Nghệ Tỉnh,nếu biết bất cứ tin tức gì liên quan đến cuộc vượt ngục, ngày mất, nơi chôn cất Đại Uý ĐOÀN VĂN XƯỜNG, xin vui lòng cho Bà Chị ruột của Chiến hữu Đoàn Văn Xường được biết.

- Điên thoại : CH Đào Hiếu Thảo : 703-550-0847
- e-mail: amsfv@aol.com