Thứ Hai, 17 tháng 1, 2011

TÌM TIN CHA

From: Sung Truong
Cha Bị Chết Trong Trại Tập Trung "Cải Tạo"

Con tên là Đào Cẫm Hồng.
Tóm tắt tin tức mà con có được như sau:
1.  Cha tên là Đào Quốc Hiệp.  Cấp bậc Thiếu Úy Tình Báo
2.  Nhiệm sở sau cùng trước 30/4/1975
Phòng nhì, ban 2, Tiểu Khu Ba Xuyên, Chi Khu Ngã Năm, Tĩnh Sóc Trăng
3.  Bị đưa ra bắc cuối năm 1976 từ trại tù Long Giao.  Hòm thơ 7590/L9/T7/Khối 5, 7590/L9/T3/Khối 5. 

4.  Gia đình con không có tin tức gì tiếp theo đó.
5.  Gia đình có khiếu nại về tin tức của ba thì Bộ Nội Vụ, Số 04-D63/P4.
    *  Thư thứ nhất đề ngày.  Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 1980.
          Thư này cho biết rằng ba của con đang cải tạo tại 25A-TD63-NH, Hà Nam  Ninh.  Do phó cục trưỡng D63 ký tên.
    *  Thư thứ hai đề ngày:  Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 1983.
          Thư này cho biết rằng ba đã chết ngày 24/4/1978 tại bệnh viện Lào Cai, chứng bẹnh kiết lỵ.
Bãn thân con cùng với Gia Đình Tử Sĩ VNCH và VAF (chương trình Người Tử Sĩ Trở Về- THE RETURNING CASUALTY)tìm giúp nhưng tin tức bi trái ngược như trên.  Con tha thiết kêu gọi những chú bác cựu tù "Cải Tạo" từ Long Giao cho tới ngoài bắc.  Nếu chú bác nào biết được tin tức của ba như là tên trại "Cải Tạo", nơi chết và mộ phần.  Mọi tin tức đều rất quý giá.
Xin liên lạc:
-Đào Cẫm Hồng  hanguyen95123@yahoo.com
-Gia Đình Tử Sĩ chieu2002@yahoo.com
Con trân thành kính chào các chú bác.
Con
Đào Cẫm Hồng