Thứ Sáu, 21 tháng 1, 2011

NỀN THỂ THAO TRUNG QUỐC SẼ ĐI TỚI ĐâU ?

From: Viet Do*Baviet Nguyen
THE FUTURE OF CHINESE GYMNASTICS
Mời xem hình ảnh phương pháp đào tạo vận động viên thể thao của Trung Cộng cho thập niên tới.
What will they be able to do in 10 year time, what stunts will they be able to perform ? 
They will most probably be as flexible as the big funny snakes!                          

                CHINAGYM 3  

CHINAGYM 11 CHINAGYM 15
CHINA GYM 22 CHINAGYM 14 CHINAGYM 32 
  CHINA GYM 8  CHINAGYM 33 

CHINAGYM 10CHINAGYM 12

                                  

CHINAGYM 4CHINAGYM 5
    
CHINAGYM 16


CHINAGYM 20


CHINA GYM 21 CHINAGYM 26

CHINAGYM 28
  CHINAGYM 17
  CHINAGYM 1     CHINAGYM 25