Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012

DONNA SUMMER

NỮ HOÀNG NHẠC DICO VỪA QUA ĐỞI
Let's dance this last dance tonight
Lyrics
Last dance
Last dance for love
Yes, it's my last chance
For romance tonight
I need you by me

Beside me, to guide me
To hold me, to scold *me
'Cause when I'm bad
I'm so, so bad
So let's dance the last dance
Let's dance the last dance
Let's dance this last dance tonight
Yeah, will you be my Mr. Right
Can you fill my appetite
I can't be sure
That you're the one for me
But all that I ask
Is that you dance with me
Dance with me, yeah
I need you by me
Beside me, to guide me
To hold me, to scold me
'Cause when I'm bad
I'm so, so bad
So let's dance the last dance
Let's dance the last dance
Let's dance this last dance tonight
I need you by me
Beside me, to guide me
To hold me, to scold me
'Cause when I'm bad
I'm so, so bad
So let's dance the last dance
Let's dance the last dance
Let's dance this last dance tonight
                      *****
* scold : blame angrily,speaking angrily to
mắng mỏ- khiển/quở trách
To scold someone  for doing something
His mother scolded him for tearing the jacket
Cách vừa nhanh chóng làm giàu ngữ vựng vừa luyện trí nhớ
Thêm b,c,d…đằng trước  old chúng ta sẽ có những từ mới  :
bold (without fear- gan dạ )
cold
gold
hold ( keep with or in the hand : nắm,giử trong tay
mold (mould) :(hollow container that gives shape to what is poured into it: cái khuôn
sold ( past of  sell)
scold
told ( past of tell)
Mời quí bạn nghe lại, hát theo nhiều lân không cần
nhìn vào lời ca để chúng ta cùng nhau  

hi vọng trong tưong lai không xa sẻ có vô vàn ông bà già sống tự lập một cách thoải mái nhờ khả năng nói tiếng Anh ngang ngửa với cái ông già trong :
CHUYỆN ÔNG GIÀ BILL
TỰ HỌC NÓI TIẾNG ANH NHƯ MẼO
http://www.youtube.com/watch?v=6lMGW1Rvk3A